Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι ο οδηγω χρόνος?

2019-07-26

Το δείγμα χρειάζεται προετοιμασία 1-3 ημερών · Κανονικά, η ημερομηνία παράδοσης θα ήταν 25-45 ημέρες μετά την παραγγελία και εάν χρειαστείτε να βιαστείτε, απλώς ενημερώστε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με το τμήμα παραγωγής μας.